Liittymislomake

Liittymisvaltakirja
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry/liiton nro 101
Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa
Tällä valtakirjalla valtuutan työnantajan perimään liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksun ennakonpidätyksen alaisesta palkasta liiton ilmoittaman jäsenmaksuprosentin mukaisena. Tällä valtakirjalla valtuutan myös työttömyyskassan perimään työttömyyskassan jäsenmaksun sen maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista.
Valtakirja on voimassa toistaiseksi. Valtakirjan voi peruuttaa kirjallisesti, jolloin jäsenmaksuperintä päättyy 30 päivän kuluttua peruutusilmoituksen saapumisesta liittoon. Valtuutus raukeaa työsuhteen päättyessä valtakirjassa mainittuun työnantajaan.
Tällä valtakirjalla antamiani tietoja ammattiosasto, liitto, sen keskusjärjestö ja työttömyyskassa saavat käyttää rekisteriensä ylläpitoon, tutkimukseen ja postitukseen. Jos vaihdan ammattiliittoa/työttömyyskassaa tai ammattiliitto/työttömyyskassa yhdistyy tai purkautuu, jäsenyystietoni saa luovuttaa uudelle liitolle/työttömyyskassalle ja ilmoituksen erostani aikaisempaan ammattiliittoon/työttömyyskassaan.

Jäsentiedot

Edelliset jäsenyydet

Henkilötiedot

Työnantajan tiedot

Oma yritys

Muut tiedot

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Päiväys ja allekirjoitus.